jumpToMain

Firemní odpovědnost

Pro lepší budoucnost

Úvodní strana Společnost Firemní odpovědnost

Tvorba hodnoty a dodavatelské řetězce

Krátkým dodavatelským řetězcům přikládáme při výrobě našich třídicích systémů velký význam. Přispíváme tak ke snižování emisí CO2. Hotové díly nakupujeme pouze v případě, že si je nedokážeme vyrobit sami – a těch si dokážeme vyrobit poměrně hodně. Ve výrobním závodě v Halle dosahujeme více než 80 % přidané hodnoty. Z každého eura, které investujete do společnosti GOLLMANN, zůstane v okruhu 75 km dobrých 0,85 €.

Suroviny a materiály

Materiály a suroviny, které používáme, získáváme od odpovědně jednajících dodavatelů. Pokud je to možné, používáme recyklovatelné materiály. Například úložné skříňky našich třídicích systémů jsou záměrně vyrobeny z recyklovatelné oceli, nikoli z bezpečnostního skla.

Energie a mobilita

Vlastní energii vyrábíme pomocí fotovoltaického systému o rozloze 5 000 m2, který se nachází na střeše naší výrobní haly v Halle nad Sálou. Takto vyrobená elektřina ze sluneční energie zásobuje zelenou energií nejen celou naši výrobu a administrativu, ale také celý náš vozový park elektronických vozidel.

Příroda a životní prostředí

Vysazujeme stromy – minimálně jeden za každý nainstalovaný GOLLMANN. Děláme to sami, protože můžeme a chceme. Několik včelstev má domov v areálu naší společnosti a pilně se starají o ochranu naší přírody.